0.7km films s.r.o.

IČO:02567474       DIČ:CZ02567474
0.7km films s.r.o.
Cukrovarnická 505/37
16200 Praha 6