SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Kamenice

IČO:65570472
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Kamenice
65
34562 Horní Kamenice
http://www.sdh-hornikamenice.cz
vlastazak11@seznam.cz
Tel 721 478 292