Centrum pro regionální rozvoj České republiky

IČO:04095316
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4
13000 Praha 3
Tel +420 225 855 314

Kontaktné osoby

Kontaktná osoba
Marie Pavlů
+420 225 855 316

Produkty a služby

Obchodná kooperácia
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Podnikateľské poradenstvo
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Podnikové poradenstvo
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Podnikové poradenstvo pre malé a stredne veľké podniky
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Podnikové poradenstvo pre rozvoj podniku
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Poradenstvo pre európske záležitosti
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Poradenstvo pre podnikanie v EÚ
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Poradenstvo pre zakladanie podnikov, firiem
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Riadenie projektov, projektové riadenie, projektový manažment
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Semináre
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Štrukturálne fondy
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby