Cookies

Zásady spracúvania súborov cookies

(Zásady v oblasti spracúvania osobných údajov pri používaní súborov cookies)

Spoločnosť Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., so sídlom na adrese Siemensova 2717/4, 155 00 Praha, IČO: 63078201 (ďalej len "D&B") využíva súbory cookies k zlepšeniu výkonnosti a lepšej užívateľskej skúsenosti návštevníkov našich webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov v oblasti súborov cookies (ďalej len "Zásady") objasňujú, akým spôsobom toho dosahujeme a ako sú súbory cookies na stránkach daného produktu spravované.

Súbory cookies využívané konkrétnym produktom/webovou stránkou

Tieto Zásady popisujú využívanie súborov cookies na stránkach produktu www.dodavatel.cz (ďalej len "Webová stránka") v súvislosti s ochranou osobných údajov užívateľa / návštevníka pri využívanie tohto produktu a poskytujú transparentné informácie užívateľovi / návštevníkovi v zmysle právnych predpisov na ochranu súkromia a osobných údajov.

Užívateľ berie na vedomie, že Webová stránka využíva súbory cookies, o čom je užívateľ informovaný prostredníctvom informačnej lišty v hornej časti úvodnej stránky Webové stránky. Prostredníctvom tejto lišty je užívateľovi / návštevníkovi taktiež umožnené súhlasiť s využitím súborov cookies, pre ktoré sa vyžaduje aktívny súhlas užívateľa.

Webová stránka môže ukladať ako vlastné súbory cookies spoločnosti D&B (vrátane tzv. "Neanonymných" cookies, z ktorých je zrejmá identita používateľa), tak aj "third-party" cookies (ukladajúce informácie na inej, než navštívenej stránke), nižšie uvedený zoznam obsahuje kompletný prehľad cookies, ktoré Webové stránky aktuálne využívajú.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve Webové stránky stiahnu do vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Súbor cookie je uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Súbor cookie obsahuje sériové číslo, ktoré nám umožňuje zistiť, že niekoľko návštev po sebe pochádza z rovnakého počítača. Bližšie všeobecné informácie o súboroch cookies nájdete na AboutCookies.org.

Doba uchovania cookies

Cookies môžu byť v počítači či inom koncovom zariadení užívateľa uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačné čiže "session cookies"). To znamená, že existujú, len kým je prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. "Persistent cookies"). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači i po jeho skončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho vymazania užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač či iné koncové zariadenie používateľa pri opätovnom spustení prehliadača a prezerania internetu.

Aké súbory cookies D&B používa a prečo?

Hlavným účelom našich súborov cookies je spoľahlivo zistit počet návštevníkov Webové stránky a dobu trvania jednotlivých návštev, zapamätať si užívateľské preferencie a pomôcť analyzovať výkonnosť webu. K tomuto účelu používame na webovom serveri rôzne štatisticko-analytické meracie programy. Webová stránka môže obsahovať tiež cookies tretích strán, ktoré slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní užívateľov na jednotlivých stránkach.

Úplný zoznam používaných súborov cookies nájdete nižšie.

Naše súbory cookies spadajú do nasledujúcich piatich kategórií:

NEVYHNUTNÉ

Nevyhnutné cookies sú nevyhnutné preto, aby bola Webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako je navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám Webovej stránky. Webová stránka nebude pravdepodobne bez týchto cookies fungovať správne. Zakázanie týchto cookies neodporúčame s ohľadom na riziko obmedzenia dostupnosti služieb, ktoré od tejto stránky očakávate.

FUNKČNÉ

Funčné cookies zaisťujú, aby Webová stránka reagovala na vaše osobné nastavenie, ktoré určuje, ako sa Webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate. Bez týchto informácií budete musieť pri každej návšteve našich stránok vždy znovu nastavovať svoje užívateľské preferencie.

ŠTATISTICKÉ

Štatistické cookies pomáhajú spoločnosti D&B porozumieť, ako návštevníci používajú Webovú stránku. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie za účelom zlepšenia ich funkcií a užívateľskej prívetivosti. Vďaka týmto informáciám vám môžeme poskytovať v budúcnosti lepšie a presnejšie informácie.

MARKETINGOVÉ

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie aktivity vás, ako užívateľov / návštevníkov Webovej stránky či iných produktov D&B. Zámerom tohto sledovania je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre vás, ako konkrétneho užívateľa, a tým aj hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán - zadávateľov reklám na stránkach našich produktov. Zakázanie takýchto cookies nemá vplyv na počet reklám, ktoré sa vám budú zobrazovať.

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Cookies sociálnych medií sú cookies tretích strán, ktoré umožňujú návštevníkovi zdieľať obsah Webových stránok prostredníctvom týchto sociálnych sietí.

 

Ako blokovať súbory cookies?

Ak nechcete akceptovať použitie súborov cookies, môžete vo svojom prehliadači nastaviť, aby súbory cookies váš prehliadač neprijímal. Môžete taktiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby vám umožnil zvoliť si, či chcete súbory cookies prijímať, a to prípadu od prípadu. V takom prípade sa vždy, keď bude chcieť na server uložiť súbor cookies do vášho počítača, objaví dialógové okno, ktoré vás vyzve, či chcete súbor cookies prijať. Viac informácií nájdete na webe AboutCookies.org, ktorý obsahuje rozsiahle informácie o správe súborov cookies vo väčšine prehliadačov.

Prosím, berte na vedomie, že ak sa rozhodnete súbory cookies spoločnosti D&B neprijať, nemôžeme zaručiť správnu funkčnosť ani uspokojivú výkonnosť všetkých stránok na našom webe.

Nastavenie cookies vo vašom prehliadači v počítači

Tu nájdete informácie, ako skontrolovať a upraviť nastavenia cookies našich produktových stránok D&B vo vašom prehliadači pre najbežnejšie prehliadače:

Vypnutie záujmových reklám v mobilných zariadeniach

V iPhonu, iPadu alebo Androidu môžete zmeniť nastavenia zariadenia a upresniť, či chcete, aby sa vám online zobrazovaly reklamy založené na vašich záujmoch.

Na iPhonu alebo iPadu:

1. Prejdite do Nastavenia.
2. Kliknite na Súkromie.
3. Kliknite na Reklamy a zapnite Obmedziť sledovanie reklám.

Na Androidu (verzia 2.2 a novšie) a v službách Google Play (verzia 4.0 a novšie):

1. Prejdite na Nastavenie Google.
2. Kliknite na Reklamy.
3. Kliknite na Odhlásiť zo záujmovo orientovanej inzercie a vyberte OK.

Spracúvanie osobných údajov, ďalšie využitie údajov získaných prostredníctvom Webových stránok

Spoločnosť D&B ako správca osobných údajov spracúva všetky osobné údaje vrátane osobných údajov získaných používaním cookies (okrem cookies tretích strán) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecného nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov na ochranu osobných údajov a ukladanie súborov cookies.

Spracúvanie osobných údajov nielen návštevníkov Webovej stránky podrobne popisujú Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov dostupné skrze www.dnb.com/cs-cz/privacy.

Zdieľanie informácií

Spoločnosť D&B môže zdieľať informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Webovej stránke tretím osobám, a to za účelom spravovania Internetových stránok či prevádzkovania marketingovej aktivity menom spoločnosti D&B. Spoločnosť D&B môže informácie podľa predchádzajúcej vety odovzdávať tiež členom skupiny Dun & Bradstreet.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás prostredníctvom zákazníckeho centra:

Telefón: +420 274 ​​000 240
E-mail: gdpr.cz@dnb.com
Webový formulár: www.dnb.com/cs-cz/privacy/form
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha

Poverenec pre ochranu osobných údajov spoločnosti D&B je dostupný prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov, alebo prostredníctvom kontaktovanie zákazníckeho centra správcu:

Telefón: +420 274 ​​000 240
E-mail: dpo.cz@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha (zasielajte v uzatvorenej obálke označenej "k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov")

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť D&B je oprávnená tieto zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto zásad oznámia Spoločnosť D&B užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby sa s nimi užívatelia mali objektívne možnosť zoznámiť.

Tieto Zásady sú v uvedenom znení platné a účinné od 1.12.2021.