Finančné a kreditné informácie

Čo pre Vás a za Vás môžu vyriešiť finančné produkty?

Informácie z finančných produktov slúžia predovšetkým k znižovaniu objemu nedobytných pohľadávok, minimalizácii počtu dlžníkov či neplatičov a výberu vhodných obchodných partnerov. Umožňujú dôkladné preverenie obchodného partnera ešte pred samotným uzavretím obchodu. Vďaka vhodnému výberu a správnemu nastaveniu platobných podmienok výrazne znížite náklady na vymáhanie - či už inkasnými agentúrami či súdnou cestou. Šetrite váš drahocenný čas aj peniaze, pretože prevencia je vždy efektívnejšia.

Skupine Bisnode riešení zodpovedajú otázky typu:

  • Aké je riziko, že daná spoločnosť nebude splácať svoje záväzky?
  • Platí daná firma svoje faktúry načas?
  • Nechcete obchodovať s dlžníkmi?
  • Nie je firma v konkurze, likvidácii, exekúcii či insolvencii?
  • Zaujímajú Vás účtovné uzávierky?

Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho managera alebo priamo zákaznícky servis Dun and Bradstreet.