O nás

Vyhľadávač dodavatel.cz je efektívnym nástrojom pre tých, ktorí hľadajú nových dodávateľov výrobkov či služieb pre svoju firmu.Na českom a slovenskom trhu si vybudoval od roku 1995 pod názvom WLW postavenie jedného z najvýznamnejších B2B vyhľadávačov.

Od 22. 12. 2014 sa vyhľadávač prezentuje pod novým, ľahko zapamätateľným názvom a doménou www.dodavatel.cz

Dodávatel.cz poskytuje prostredníctvom najmodernejšej technológie vysoko kvalitné, presné a konkrétne informácie v čisto profesionálnom prostredí. Samozrejmosťou je, že držíme krok s dobou za využitia najnovších technológií a systémov. Niekoľko desaťročí dlhá tradícia a milióny spokojných užívateľov sú najlepšou zárukou kvality našich informácií.

Pomáhame profesionálom všetkých odborov už od roku 1932, kedy uzrela v Nemecku svetlo sveta prvá knižná príručka pre nákupcov. Od tej doby sa na naše informácie spoliehajú milióny užívateľov. Či už listovali od roku 1948 v obsiahlom katalógu, alebo používali mikrofiše (1970), či hľadali dáta na CD-ROM (1986), vždy mali tie najkvalitnejšie informácie sprostredkované najprístupnejšou a najrýchlejšou cestou.

Význam kvalitných a rýchlych informácií pre podnikanie v akomkoľvek odbore sa nezmenšil. Práve naopak. V dnešnej dobe, kedy je presná a kvalitná informácia dodaná včas nad zlato, sa stále viac užívateľov spolieha na náš vyhľadávač. Pretože aj v 21. storočí chcú mať istotu kvalitných informácií.